Förvärv Idrottsgatan i Mölndal

Tillsammans med Husvärden och entreprenadbolaget K21 har Westhouse (HKW) förvärvat en fastighet med det anrika bolaget Göteborgstryckeriet som hyresgäst. Fastigheten är belägen i ett av Mölndals Stads mest intressanta framtidsområden. Fastigheten angränsar till KappAhl, Västra Götalandsregionens hjälpmedelscentral,  Åbytravet och Mölndals nya Simhall. Westhouses bedömning är att området liksom Stallbacken, Pedagogenområdet kommer att utvecklas och moderniseras. Med fastighetens 12900 kvm markyta finns goda möjligheter att kunna utveckla fastigheten med moderna byggnader som möter framtidens företags behov av bla flerfunktionellt innehåll. David Wallenstam partner i Westhouse menar att” Husvärden, K21 och Westhouse är en spännande konstellation som gör sin första Fastighetsinvestering”. Han menar vidare att ”dynamiken i gruppen redan resulterat i kreativa genomförbara ideer om hur fastigheten skall kunna utvecklas”