Långedrag

Långedrag

Påvelund

Fastigheten ligger centralt i Långedrag. Idag ett industriområde under planutveckling, men här kommer en helt ny centrumkärna växa fram. Detta nya kvarter kommer att ytterligare stärka Långedrags attraktivitet. En plats att bo, leva och verka.

  • Fastighetsbeteckning: Älvsborg 176:7
  • Adress: Hängpilsgatan 10, Västra Frölunda
  • Fastighet: 960 kvm
  • Byggnad: 2 300 kvm
  • Bruttoarea: 4 000 kvm
  • Möjlig boarea: 3 000 kvm