Långedrag centrum

Hängpilsgatan

Göteborg

Fastigheten ligger centralt i Långedrag. Idag ett industriområde under planutveckling, men här kommer en helt ny centrumkärna växa fram. Detta nya kvarter kommer att ytterligare stärka Långedrags attraktivitet. En plats att bo, leva och verka.

  • Fastighetsbeteckning: Älvsborg 176:9
  • Adress: Hängpilsgatan 5 Göteborg
  • Fastighet: 8 041 kvm
  • Byggnad: 3 850 kvm
  • Möjlig bruttoarea: 21 000 kvm
  • Möjlig boarea: 15 000 kvm