Sisjödal äldreboende

Sisjödal

Askim, Göteborg

Dawasta Omsorgsbostäder skapar bostäder utifrån idén om att människor oavsett ålder och vårdbehov ska ges möjlighet att välja en attraktiv och hemtrevlig bostad.

  • Fastighetsbeteckning: Kobbegården 537:1
  • Adress: Sisjövägen 61
  • Byggstart: VT19
  • Färdigställt: HT21
  • Bruttoarea: 8 000 kvm
  • Antal lägenheter: 90 st