Spadtag för Sisjödal Äldreboende

Fastighetsnämndens Ordförande i Göteborg Jahja Zegiraj tar det första spadtaget för de 90 nya äldrevårdslägenheterna. ”Vi ser att det är ett akut behov av bostäder för våra åldersrika Göteborgare. Göteborgs stad kommer att behöva bygga ett nytt äldreboende per år den närmaste 10-års perioden för att täcka det eftersatta behovet. Det toppmoderna äldreboendet i Sisjödal som byggs av DAWASTA Omsorgsbostäder och Astagården är ett viktigt första steg i bostadsförsörjningen för denna viktiga målgrupp”.

Det modernaste äldrevårdsboendet i Göteborg står färdigt för inflyttning i oktober 2020 och kommer att drivas av det privata vårdföretaget Astagården. Ett familjeföretag som sedan 50 talet utvecklat sitt koncept för att inta en plats bland landet bästa vårdoperatörer.